Dievkalpojumi Līvbērzē

Līvbērzes katoļu draudzē Svētās Mises notiek 2. un 4. svētdienā plkst. 16:00.

19.martā, piektdien, Sv. Jāzepa svētkos, sv. Mise 16:00.  14.martā, svētdien, 16:00.

IMG_6372[1]IMG_6386[1]

LIELĀ NEDĒĻA

Baznīca aicina izdzīvot līdzi visiem šīs nedēļas dievkalpojumiem, lai dziļāk un pilnīgāk izdzīvotu Kristus Lieldienu noslēpumu. Šogad Līvbērzes baznīcā nenotiks visi Lielās nedēļas dievkalpojumi. Ticīgie šajā nedēļā tiek aicināti pievienoties dievkalpojumiem kādā no šeit norādītajām kaimiņu draudzēm vai arī piedalīties attālināti (tuvāka informācija jelgavas katedrale.lv vai katolis.tv).

28.marts, Pūpolu (palmu) jeb Kunga ciešanu svētdiena.  

16:00 Sv. Mise, pēc vasaras laika. Ziedojumi Garīgajam semināram.

DIEVKALPOJUMI KAIMIŅU DRAUDZĒS

 JelgavāTukumāKalnciemāLīvbērzēElejā
28.marts, Pūpolu svētdiena9, 11, 15, 189, 11141614
1.aprīlis, LIELĀ CETURTDIENA10, 171815  
2.aprīlis, LIELĀ PIEKTDIENA141410  
3.aprīlis, LIELDIENU VIGĪLIJA16, 192016  
4.aprīlis, LIELDIENU SVĒTDIENA8, 11, 15, 188, 1114  14
5.aprīlis, LIELDIENU PIRMDIENA9,11,1811 14 

Stingru gavēni (vienu ēdienreizi dienā un atturību no gaļas ēdieniem) ir jāievēro Pelnu trešdienā un Lielajā piektdienā. To jāievēro tiem, kam ir 18-60 gadu. Atturību no gaļas ēdieniem katru piektdienu jāievēro visiem, sākot no 14 gadiem, visu mūžu. Vienlaikus atcerēsimies, ka vislabākais gavēnis ir atturēšanās no ļauna (sk. Is,58).

5.aprīlis, KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS PIRMDIENA.

14:00 Sv. Mise. Lieldienu svētku mielasta produktu svētīšana pēc svētās Mises.

11.aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena. Lieldienu oktāvas noslēgums. 16:00 Sv. Mise.

25.aprīlis, Lieldienu 4.svētdiena. 16:00 Sv. Mise.

1.maijs, Sv. Jāzepa – strādnieku aizbildņa diena. 14:00 Sv. Mise.

9.maijs, Liedienu 6.svētdiena. 16:00 Sv. Mise.

23.maijs, svētdiena. Svētā Gara Nosūtīšana (Vasarsvētki), Lieli svētki. 16:00 Sv. Mise.