Dievkalpojumi Līvbērzē

MAIJĀ 2019

1.maijs, trešd., Sv. Jāzepa – strādnieku aizbildņa diena. 9:30 Talka baznīcas un apkārtnes sakopšanai, 13:00 sv. Mise.

12.maijs, Lieldienu 4.svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

26.maijs, Lieldienu 6.svētdiena. 16:00 Sv. Mise.

 

JŪNIJĀ 2019

9.jūnijs, svētdiena, Svētā Gara Nosūtīšana – Vasarsvētki. 16:00 Sv. Mise.

23.jūnijs, svētdiena pēc Kristus Miesas un Asiņu svētkiem. 16:00 Sv. Mise.

 

JŪLIJĀ 2019

14.jūlijs, svētdiena. 16:00 Sv. Mise.

28.jūnijs, svētdiena. 16:00 Sv. Mise.

 

AUGUSTĀ 2019

11.augusts, svētdiena. Kapusvētki Līvbērzes kapos. Sākums baznīcā 14:00 ar svēto Misi par apbedītajiem, 15:00 lūgšanas kapos.

25.augustā, svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

Advertisements