Dievkalpojumi Līvbērzē

OKTOBRĪ 2019

13.oktobris, svētdiena. 16:00 Sv. Mise.

26.oktobris, sestdiena. Lapu talka pie baznīcas.

27.oktobris, svētdiena. 16:00 Sv. Mise.

NOVEMBRĪ 2019

2.novembrī, sestdien.  Dvēseļu diena. 16:00 Sv. Mise.

10.novembris, svētdiena. 16:00 Sv. Mise.

24.novembris, svētdiena. Kristus – Vispasaules Karaļa svētki. 16:00 Sv. Mise.

DECEMBRĪ 2019

8.decembris, Adventa II svētdiena. 16:00 Sv. Mise.

22.decembris, Adventa IV svētdiena. 16:00 Sv. Mise.

25.decembris, trešdiena. Kristus Dzimšanas svētki. 16:00 Sv. Mise.