Dievkalpojumi Līvbērzē

NOVEMBRĪ 2018

11.novembris, svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

25.novembris, svētdiena. Kristus – Vispasaules Karaļa svētki. Liturģiskā gada pēdējā svētdiena. Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai. 14.00 svētā Mise un Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum.

DECEMBRĪ 2018

9.decembris, Adventa II svētdiena. 14.00 svētā Mise.

23.decembris, Adventa IV svētdiena. 14.00 svētā Mise.

26.decembris, trešdiena. Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētku otrā diena. Sv. Stefana svētku diena. 14.00 svētā Mise. Ar himnu „Dievs mēs Tevi slavējam” pateiksimies Dievam par aizvadītajā gadā saņemtajām Dieva žēlastībām.

Advertisements