Dievkalpojumi Līvbērzē

Līvbērzes katoļu draudzē Svētās Mises notiek 2. un 4. svētdienā plkst. 16:00.

Kunga ciešanu (Pūpolu) svētdienā, 10.aprīlī, Sv. Mise plkst. 16:00.

Otrajās Lieldienās, 18.aprīlī, Sv. Mise plkst. 14:00.

Priecīgus, mierpilnus un Dieva svētības piepildītus svētkus!