Dievkalpojumi Kalnciemā

Kalnciema katoļu draudzē Svētā Mise parasti notiek svētdienās plkst. 14:00.

Lieldienu dievkalpojumi:

10.aprīlis, Kunga ciešanu (Pūpolu) svētdiena, Sv. Mise 14:00

14.aprīlis, Lielā ceturtdiena, Kunga Pēdējo vakariņu sv. Mise 15:00

15.aprīlis, Lielā piektdiena, Krustaceļš 9:00, Kunga ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums 10:00

16.aprīlis, Lieldienu vigīlija 16:00

17.aprīlis, Kunga augšāmcelšanās svētku sv. Mise 11:00

24.aprīlis, Kunga žēlsirdības svētdiena, sv. Mise 14:00

DSC00419

Katoļiem obligāti svinamās dienas 2022.gadā ir visas svētdienas un sekojošās desmit svētku dienas, kas parasti neiekrīt svētdienā:

1.janvāris, Se.     – Vissvētās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētki

6.janvāris, C.      – Kunga parādīšanās svētki -Triju Ķēniņu diena

19.marts, Se.       – Sv. Jāzepa svētki   (17.aprīlī ir Lieldienas)

26.maijs, C.        – Kunga debeskāpšanas svētki   (5.jūnijā ir Vasarsvētki)

16.jūnijs, C.           – Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki

29.jūnijs, T.        – Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki

15.augusts, P.   – Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki

1.novembris, O.  – Visu svēto diena

8.decembris, C.  – Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētki

25.decembris, Sv.– Kristus dzimšanas svētki

Šīs dienas ir jāievēro tāpat kā svētdienas, t.i., jāatturas no smagiem darbiem un jāpiedalās svētajā Misē.

Lūgšana par mieru Ukrainā

Kungs, miera Dievs, kuru nemierīga sirds nespēj saprast un varaskārais prāts nevar aptvert, mēs Tevi lūdzam, atceries mūsu Pestītāju Jēzu Kristu, kas ar savām asinīm dzēsa visu cilvēku ienaidu un uzlūko žēlīgi kara nomākto cilvēku ciešanas, lai Kristus upuris visiem cilvēkiem atkal nes mieru un drošību, lai piepildītos cilvēku centieni pēc miera un lai aizmirstos viņiem ļaunums, kas tos šķir. To visu lūdzam no Tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

Tēvs mūsu,…. Esi sveicināta…..