Dievkalpojumi Kalnciemā

APRĪLĪ 2019

7.aprīlis, svētdiena. Gavēņa 5.svētdiena. 14:00 Sv. Mise. Vissvētākās Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts.

LIELĀS NEDĒĻAS DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA. Baznīca aicina izdzīvot līdzi visiem šīs nedēļas dievkalpojumiem, lai dziļāk un pilnīgāk izdzīvotu Kristus Lieldienu noslēpumu. Izmantojiet šo iespēju!

14.aprīlis, Pūpolu (palmu) jeb Kunga ciešanu svētdiena.  14:00 Sv. Mise. Ziedojumi Garīgā semināra uzturēšanai.

18.aprīlis, LIELĀ CETURTDIENA. 20:00 KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU Sv. Mise.

19.aprīlis, LIELĀ PIEKTDIENA. 9:00 KRUSTACEĻŠ, 10:00 KRISTUS CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS. Sākas Dieva žēlsirdības novenna, tā noslēdzas Kunga žēlsirdības svētkos. Šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis!

Stingru gavēni (vienu ēdienreizi dienā un atturību no gaļas ēdieniem) ir jāievēro Pelnu trešdienā (6.martā) un Lielajā piektdienā (19.aprīlī), kas atbilst Lielā Gavēņa laika sākumam un noslēgumam. Jāievēro tiem, kam ir 18-60 gadu. Atturību no gaļas ēdieniem katru piektdienu jāievēro visiem, sākot no 14 gadiem, visu mūžu. Vienlaikus atcerēsimies, ka vislabākais gavēnis ir atturēšanās no ļauna (sk. Isaja 58.nodaļu).

20.aprīlis, LIELĀ SESTDIENA. 20:00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGĪLIJA. Lieldienu svētku mielasta produktu svētīšana pēc svētās Mises.

21.aprīlis, KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA. 14:00 Sv. Mise. Lieldienu svētku mielasta produktu svētīšana pēc svētās Mises.

26.aprīlis, piektdiena. Pansionātā 14:00 Sv. Mise.

28.aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena. Lieldienu oktāvas noslēgums. 14:00 Sv. Mise.

MAIJĀ 2019

5.maijs, Lieldienu 3.svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

12.maijs, Lieldienu 4.svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

19.maijs, Liedienu 5.svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

26.maijs, Lieldienu 6.svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

30.maijs, ceturtdiena, Kristus debeskāpšanas svētki. 14:00 Sv. Mise. Ziedojumi Svētās zemes svētvietu uzturēšanai. Ar rītdienu sākas Novenna Dieva Svētā Gara godam.

31.maijs, piektdiena. Pansionātā 14:00 Sv. Mise.

JŪNIJĀ 2018

Jūnijs ir Vissvētākās Jēzus Sirds godināšanai īpaši veltīts mēnesis.

2.jūnijs, Lieldienu 7.svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

9.jūnijs, svētdiena, Svētā Gara Nosūtīšana (Vasarsvētki), Lieli svētki14:00 Sv. Mise.

16.jūnijs, Vissv. Trīsvienības svētku svētdiena14:00 Sv. Mise.

20.jūnijs, cetrutdiena, Kristus Miesas un Asiņu svētki, 14:00 Sv. Mise.

23.jūnijs, Svētdiena Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētku oktāvā. 14:00 Sv. Mise.

24.jūnijs, pirmdiena. Svētā Jāņa Kristītāja dzimšanas svētki. Draudzes aizbildņa svētki. 14:00 Sv. Mise.

28.jūnijs, piektdiena. Vissvētās Jēzus Sirds svētki, Sv. Mise pansionātā 14:00.

29.jūnijs, sestdiena. Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki. 14:00 Sv. Mise. Kolekte “Pētera grasis” pāvesta iniciatīvām.

30.jūnijs, svētdiena, 14:00 Sv. Mise.

Advertisements