Dievkalpojumi Kalnciemā

MAIJĀ 2018

6.maijs, Lieldienu 6.svētdiena. 14:00 Sv. Mise

10.maijs, ceturtdiena, Kunga Debesskāpšana, Lieli svētki. 14:00 Sv. Mise. Ziedojumi Jeruzālemes svētvietu uzturēšanai. Ar rītdienu sākas Novenna Dieva Svētā Gara godam.

13.maijs, Lieldienu 7.svētdiena, Mātes diena. 14:00 Sv. Mise.

20.maijs, svētdiena, Svētā Gara Nosūtīšana (Vasarsvētki), Lieli svētki. 14:00 Sv. Mise.

27.maijs, Vissvētās Trīsvienības svētku svētdiena, 14:00 Sv. Mise.

31.maijs, cetrutdiena, Kristus Miesas un Asiņu svētki, 14:00 Sv. Mise.

JŪNIJĀ 2018

Jūnijs ir Vissvētākās Jēzus Sirds godināšanai īpaši veltīts mēnesis. Šajā mēnesī pēc svētās Mises ir Vissvētās Jēzus Sirds litānija un svētība ar Vissvētāko Sakramentuar Vissvētāko Sakramentu.

3.jūnijs, Svētdiena Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētku oktāvā. 14:00 Sv. Mise, Euharistiskā procesija baznīcas dārzā ar četriem Evaņģēlijiem.

4.-8.jūnijā, Bērnu Vasaras svētdienas skola Jelgavā. Nodarbības no 9:00-17:00. Dalības maksa 25,- eur. Pieteikties pie sv. skolas direktores M.Ruščakas, tel. 29842811.

10.jūnijs, svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

17.jūnijs, svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

24.jūnijs, svētdiena. Svētā Jāņa Kristītāja dzimšanas svētki. 14:00 Sv. Mise.

29.jūnijs, piektdiena. Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki. 14:00 Sv. Mise. Kolekte “Pētera grasis” pāvestam.

JŪLIJĀ 2018

1.jūlijs, svētdiena. 14:00 Sv. Mise, lūgšanas Vissvētākās Jēzus Sirds godam. 15:30 kapusvētki Jaunciema kapos.

8.jūlijs, svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

15.jūlijs, svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

22.jūlijs, svētdiena. Kalnciema katoļu baznīcas konsekrācijas 20 gadu jubileja. 14:00 Sv. Mise. Svētku dievkalpojumu vada Jelgavas bīskaps V.E. Edvards Pavlovskis.

29.jūlijs, svētdiena. Kapusvētki Kalnciema kapos. 14:00 Sv. Mise Kalnciema kapos.

AUGUSTĀ 2018 

5.augusts, svētdiena. 14:00 Sv. Mise, lūgšanas Vissvētākās Jēzus Sirds godam.

12.augusts, svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

15.augusts, trešdiena. Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki. Pieteikšanās braucienam uz Aglonu pie Venerandas, t. 28308299.

19.augusts, svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

26.augusts, svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

DIEVKALPOJUMI SEPTEMBRĪ 2018

2.septembris, svētdiena. 14:00 Sv. Mise, lūgšanas Vissvētākās Jēzus Sirds godam.

9.septembris, svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

16.septembris, svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

23.septembris, svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

30.septembris, svētdiena. 14:00 Sv. Mise.

Advertisements