Dievkalpojumi Kalnciemā

Kalnciema katoļu draudzē Svētā Mise parasti notiek svētdienās plkst. 14:00.

IMG_7986

Katoļiem obligāti svinamās dienas 2023.gadā ir visas svētdienas un sekojošās desmit svētku dienas, kas parasti neiekrīt svētdienā:

1.janvāris, Sv.                – Vissvētās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētki

6.janvāris, P.                   – Kunga parādīšanās svētki -Triju Ķēniņu diena

20.marts, Pirmd.             – Sv. Jāzepa svētki (19.martā ir 4.Gavēņa svētdiena)

(9.aprīlī ir Lieldienas)

18.maijs, C.                    – Kunga debeskāpšanas svētki   (28.maijā ir Vasarsvētki)

8.jūnijs, C.                     – Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki

29.jūnijs, C.                    – Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētki

15.augusts, O.                 – Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki

1.novembris, T.                – Visu svēto diena

8.decembris, P.                 – Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētki

25.decembris, Pirmd.       – Kristus dzimšanas svētki

Šīs dienas ir jāievēro tāpat kā svētdienas, t.i., jāatturas no smagiem darbiem un jāpiedalās svētajā Misē.

Lūgšana par mieru Ukrainā

Kungs, miera Dievs, kuru nemierīga sirds nespēj saprast un varaskārais prāts nevar aptvert, mēs Tevi lūdzam, atceries mūsu Pestītāju Jēzu Kristu, kas ar savām asinīm dzēsa visu cilvēku ienaidu un uzlūko žēlīgi kara nomākto cilvēku ciešanas, lai Kristus upuris visiem cilvēkiem atkal nes mieru un drošību, lai piepildītos cilvēku centieni pēc miera un lai aizmirstos viņiem ļaunums, kas tos šķir. To visu lūdzam no Tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

Tēvs mūsu,…. Esi sveicināta…..